Het streefbeeld van GeoSamen is de realisatie van een realtime “stand van het land” in 2020. Hiervoor moeten verschillende databronnen gemakkelijk te combineren zijn. Een eenduidig coördinatensysteem draagt hier aan bij.

Meer informatie over het Rijksdriehoeksstelsel en ETRS89 en de relevantie voor GeoSamen vindt u in het Factsheet – van RD naar ETRS89.