In het TopTeam worden zowel onderwerpen besproken die betrekking hebben lopende activiteiten waar een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek en wetenschap gewenst is.  Het gaat hierbij om onderwerpen zoals de stand van zaken transitie BGT, vrijgave NETPOS en KLIC-WIN. Ook worden nieuwe onderwerpen besproken waaronder een misse naar Singapore in het kader van een ‘Smart City’ conferentie begin juli 2015 en de bijdrage vanuit de geo-sector aan de Nationale Wetenschapsagenda.

De resultaten van de workshop ‘Samen verder kijken’ worden besproken – waarbij vooral aandacht is gegeven aan de onderwerpen die gezamenlijk kunnen worden opgepakt – zoals de ‘zelfsturende auto’ , een geo-informatie ‘nutsvoorziening’ en  GeoSamen internationaal.