Topteam

Het TopTeam houdt toezicht en zal worden ingezet om doorbraken te creëren op het gebied van samenwerken binnen de sector en zal de zichtbaarheid van de sector in nieuwe sectoren vergroten. Dit doet zij door:

  • Het maatschappelijke belang, de innovatiekracht en verbindingskracht van geo-informatie blijvend onder de aandacht te brengen, nadrukkelijk buiten de geosector;
  • Mensen en organisaties binnen en buiten de sector te helpen om kansen op het gebied van geo-informatie te verzilveren;
  • In onderling overleg tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid drempels voor verdere samenwerking weg te nemen.

Bekijk hier het interview met het TopTeam.

video interview topteam GeoSamen

video interview topteam

GeoBusiness Nederland voert het secretariaat van het Topteam.Het Topteam komt twee keer per jaar bij elkaar.

Verslagen

De agenda en verslagen van het Topteam vindt u onder documenten en publicaties.

 


Vertegenwoordiger van het bedrijfsleven

Ed Nijpels

voorzitter GeoBusiness Nederland

Twitter: @EdNijpels

Vertegenwoordiger van de overheid

Hans Tijl

Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling IenM en voorzitter GI-Beraad

Twitter: @hanstijl

Vertegenwoordiger van de wetenschap

Arnold Bregt

Hoogleraar Geo-Informatiekunde WUR en voorzitter Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica

Twitter: @ArnoldBregt