Het Strategisch Overleg zal zich richten op het agenderen van actuele onderwerpen en die koppelen aan de thema’s uit de visie GeoSamen. Vanuit het Strategisch Overleg wordt de agenda bepaald voor het TopTeam Overleg.

Het strategisch overleg beschikt over een breed netwerk in de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Als verbinder zijn zij in staat om actuele onderwerpen uit de sector te agenderen bij het Topteam. Dit doen zij door:

  • Het belang van brede samenwerking in de geosector blijvend onder de aandacht brengen;
  • Zoeken naar relevante kansen om in gezamenlijkheid op te (laten) pakken;
  • Zoeken naar drempels op het gebied van samenwerking en deze uit weg proberen te ruimen;
  • Ondersteunen van het Topteam.

Het strategisch overleg komt drie keer per jaar bijeen. Zij hanteren een roulerend voorzitterschap.

Verslagen

De agenda en verslagen van het strategisch overleg vindt u onder documenten en publicaties.


Het strategisch overleg bestaat uit zeven personen:

 

Wetenschap:

Jaap Zevenbergen
professor Land Administration and Management – Faculteit ITC Universiteit TwenteLinkedin GeoSamen

Jantien Stoter
professor Spatial Data Infrastructure – TU DelftLinkedin GeoSamen

 

Bedrijfsleven:

Camille van der Harten 
directeur GeoBusiness NederlandLinkedin GeoSamen

Mark Herbold 
CEO bij Esri in the Netherlands en Vicevoorzitter GeoBusiness NederlandLinkedin GeoSamen

Overheid:

Noud Hooyman

Hoofd Geo-Informatie IenMLinkedin GeoSamen

Pieter van Teeffelen
directeur DatalandLinkedin GeoSamen

Rob van de Velde
directeur GeonovumLinkedin GeoSamen

 

Secretariaat wordt verzorgd door Camille van der Harten (GeoBusiness Nederland)