De rapportage van de GeoSamen ‘Brede Workshop’ die op 8 april 2015 werd georganiseerd en het advies dat mede op basis van deze workshop is geformuleerd wordt besproken.

 • De workshop werd goed bezocht – de uitkomst is representatief. Wel wordt opgemerkt dat de vertegenwoordiging vanuit de wetenschap klein was.
 • De drie constateringen zijn herkenbaar. GeoSamen als verbinder en katalysator voor nieuwe activiteiten werkt goed. GeoSamen als verbinder naar de buitenwereld heeft veel belangstelling, maar vraagt aandacht.
 • Algemeen wordt vastgesteld dat er (nog) geen concrete voorbeelden zijn die GeoSamen tastbaar en zichtbaar maken. Hieraan moet worden gewerkt. Voorgestelde adviezen en aanbevelingen vanuit het Kernteam worden als volgt opgepakt:
  • Concreet maken van voorbeelden en politiek en bestuurlijk agenderen d.m.v. een artikel / blog.
  • Toelichting met acties schrijven / uitwerken / concretiseren bij de 7 activiteiten uit de matrix.
  • Voorstel uitwerken voor zichtbaar en concreet maken in een ‘Lab – proeftuin’ omgeving

Voor meer informatie over het verloop en de uitkomsten van de workshop ‘Samen verder kijken’ kijkt u op de pagina Samen verder kijken in 2015.

Tot slot worden een aantal onderwerpen die vanuit bedrijfsleven, of overheid, of onderzoek en wetenschap worden opgepakt besproken:

 • Panel Monitor GeoBusiness Nederland
 • Missie Singapore
 • GeoSamen Internationaal
 • Stand van zaken RD-ETRS89
 • Agenda Internationale contacten.