Bijeenkomst Science Centre Delft in April 2015 

In 2014 presenteerden bedrijfsleven, wetenschap en overheid een visie op de toekomst van de geosector; GeoSamen. Uitgangspunt van GeoSamen is samenwerken op onderwerpen waar meerwaarde te behalen is. Hierbij vindt een continu proces van leren en optimalisatie plaats. Om die reden organiseren wij de Samen verder kijken bijeenkomsten.

Primeur Samen verder kijken
Op 9 april 2015 vond de eerste Samen verder kijken bijeenkomst plaats. Een workshop om de GeoSamen samenwerking eens goed te bekijken. Naast deze jaarlijkse workshop organiseren wij in de toekomst ook bijeenkomsten om specifieke onderwerpen uit te diepen. In dit verslag zijn het verloop van de bijeenkomst en de belangrijkste resultaten opgenomen. De volledige uitwerking vindt u in de bijlagen onderaan de pagina.

Bij het Science Centre Delft kwamen zestien mensen bijeen om over samenwerking te denken en praten. In de groep zaten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Ook waren er een aantal dwarskijkers.

Relevante vragen

Gedurende de bijeenkomsten zijn de volgende vragen beantwoord:

  • Welke ervaringen zijn er met samenwerking in de gouden driehoek?
  • Welke trends en ontwikkelingen zijn de komende jaren relevant voor GeoSamen?
  • Welke concrete onderwerpen kunnen, met inachtneming van verleden en toekomst, in samenhang opgepakt worden?

Inspiratie in de driehoek
Met een divers programma werden de antwoorden op deze vragen gezocht. Eerst dachten de deelnemers individueel over de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met betrekking tot GeoSamen. Hierna zijn alle ideeën verzameld en in een groepsdiscussie aangescherpt. Het resultaat is een breed gedragen SWOT Analyse over de samenwerking GeoSamen.

Samen verder kijken - Swot-Analyse 2015

Een SWOT-Amalyse gemaakt tijdens de workshop Samen verder kijken in April 2015.

Aan de hand van een beknopte trendnotitie voor de geosector zijn vervolgens de meest relevante ontwikkelingen besproken. De groep benoemde een breed scala aan relevante trends. De rode draad van veel bijdragen; de wereld verandert snel op sociaal en technologisch gebied, veel ontwikkelingen zijn niet te beïnvloeden en (geo-)informatievoorziening biedt veel kansen.

Voordat de concrete onderwerpen voor de komende jaren opgepakt werden, was het eerst tijd voor een korte rondleiding bij het Science Centre Delft. De getoonde innovaties op gebied van mobiliteit en energie zorgden voor inspiratie voor het volgende programma onderdeel. In kleinere groepen werd een eerste aanzet voor een handelingsperspectief voor het komende jaar uitgewerkt. Dit resulteerde in ideeën over nieuwe werkvormen, het belang van persoonlijke en plaatselijke data bij dienstverlening en de beschikbaarheid van gegevens.

Hoe nu verder?
De hele middag genereerde voldoende stof tot nadenken. De resultaten zijn aangeboden aan het strategisch overleg die op basis hiervan een aantal vervolg acties heeft geformuleerd.

In het kader van Samen verder kijken worden een beperkt aantal bijeenkomsten rondom een specifiek onderwerp georganiseerd. Meer informatie over dergelijke bijeenkomsten vindt u tijdig op deze de website. Het eerst volgende onderwerp is dataficatie.

Aanwezigen: Arianne de Man (IPO), Frans Lips (Ministerie van Economische Zaken), Gerben Koppelman (Arcadis), Inge Luyten (Dataland), Jandirk Bulens (WUR-Alterra), Kees de Zeeuw (Kadaster internationaal), Rene van der Velden (Richtlijn Geodesie – NCG), Ruben Busink (RoyalhaskoningDHV), Simeon Nedkov (Geonovum), Tonie Speelman (Antea Group), Wim de Haas (Rijkswaterstaat), Camille van der Harten (GeoBusiness Nederland), Dirk van Barneveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Sieb Dijkstra (NCG), Sjors Slaats (Geonovum) & Theo Overduin (Geonovum)

www.geosamen.nl | Samen verder kijken 8 april 2015 | 13:00-17:00 uur

Bijlagen: