De kennis van de overheid op het gebied van digitalisering en geo-informatie en technologie kan versterkt worden. Voor het (geo-)bedrijfsleven is een deskundige overheid als partner en opdrachtgever een factor van gewicht. De overheid moet investeren in kennis en digitaal talent om haar eigen digitale processen te kunnen te kunnen begrijpen en regisseren. GeoSamen kan dienen als katalysator.

Lees meer in het Factsheet GeoSamen Professioneel Opdrachtgeverschap (PDF download)