GeoSamen. Onder die titel presenteren overheid, bedrijfsleven en wetenschap in gezamenlijkheid een samenwerkingsverband en een breed gedeelde visie op de toekomst van de geosector. Die toekomst ziet er wat ons betreft zonnig uit. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten, kunnen partijen in samenspel tot de beste resultaten komen.

De samenwerking moet niet beperkt blijven tot binnen de sector. Geo-informatie is te waardevol om niet met iedereen te delen. Bij de realisatie van deze visie zal daarom gezocht worden naar steeds wisselende coalities van deelnemers van zowel binnen als buiten de sector. Samen kunnen we het geheel meer dan de som der delen laten zijn.