Overheid, bedrijfsleven en wetenschap werken samen voor het beste resultaat. Hiervoor maakt men gebruik van elkaars sterke punten. Om deze structurele samenwerking vorm te geven zijn afspraken gemaakt over de organisatie en governance.

Topteam

Het topteam is het uithangbord voor de geosector. Zij zoekt verbindingen met andere sectoren en helpt de sector kansen te pakken en drempels weg te nemen.

Strategisch overleg

Het strategisch overleg zoekt die onderwerpen en activiteiten waar in gezamenlijkheid meerwaarde te behalen valt. Dit doen zij in nauwe samenwerking met partijen binnen en buiten de sector.

Secretariaat

Het secretariaat van de beide overleggen wordt gevoerd door GeoBusiness Nederland.

Communicatie

GeoBusiness Nederland en Geonovum verzorgen de communicatie omtrent GeoSamen.