De laatste tijd zijn zelfrijdende auto’s veelvuldig in het nieuws. Ze moeten zorgen voor een veiliger verkeer. Dragen bij aan minder uitstoot en daarmee aan een beter milieu. Ook de capaciteit van de wegen kan efficiënter gebruikt worden, zodat we minder in de file staan. Locatie-informatie en sensoren spelen een belangrijke rol in de toekomst van deze auto.

Zelfrijdende auto’s hebben een tweeledige rol voor GeoSamen. Aan de ene kant hebben zelfrijdende auto’s geografische data nodig om te kunnen navigeren (data gebruiker). Anderzijds zijn zelfrijdende auto’s dynamische sensoren die realtime de omgeving in kaart brengen  (data verwerker). Het streefbeeld Stand van het Land kan hiermee een enorme boost krijgen.

Meer weten over zelfrijdende auto’s in relatie tot GeoSamen. Kijk in het Factsheet – zelfrijdende auto