GeoSamen is een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven en wetenschap (‘de driehoek’). GeoSamen staat voor samenwerken in de driehoek vanuit een gedeelde visie op de toekomst van de geosector. De samenwerking blijft niet beperkt tot de sector zelf, maar richt zich ook op nieuwe sectoren en toepassingsgebieden. Om dit te realiseren zal worden gezocht naar steeds wisselende coalities van deelnemers van zowel binnen als buiten de sector.

Onderwerpen

Dataficatie, van RD naar ETRS89, internationale samenwerkingsverbanden en de zelfrijdende auto zijn enkele onderwerpen waar GeoSamen zich mee bezig heeft gehouden. Hoe en op welke wijze? Kijk daarvoor in het GeoSamen-archief. Het strategisch overleg besloot in 2017 om de volgende onderwerpen centraal te stellen voor GeoSamen: Professioneel Opdrachtgeverschap, Geo-ethiek, Innovatie, Digitaal Stelsel Omgevingswet, BIM & 3D.

Samenwerken

Samenwerken met de andere partners staat centraal in GeoSamen, maar het hoeft niet zo te zijn dat alle onderwerpen altijd gezamenlijk moeten worden opgepakt. De partners uit de driehoek zullen elkaar informeren en zorgen voor een goede afstemming. Er is begrip voor de positie en wijze waarop de verschillende ‘stakeholders’ in de samenwerking zitten. Per onderwerp zal worden bepaald of en hoe er kan worden samengewerkt.

Het Strategisch Overleg zal een rol vervullen van aanjager en/of katalysator. Vanuit deze rol en aanpak zullen nieuwe sectoren worden benaderd. Dit wordt gedaan in samenwerking met de achterban – de geo-community.

  • GeoSamen / Strategisch Overleg is er voor afstemming, coördinerend overleg, strategische en tactische afstemming.
  • GeoSamen / Strategisch Overleg is niet operationeel en heeft geen financiering.
  • Gezamenlijk optrekken in nieuwe sectoren en toepassingsgebieden – gezamenlijke aanwezigheid.
  • Strategisch Overleg schakelt het TopTeam in om zichtbaar te zijn voor de eigen achterban / community en in nieuwe sectoren.

Strategisch Overleg  schakelt het TopTeam in wanneer activiteiten dreigen vast te lopen. Als zo’n activiteit belangrijk wordt geacht dan via het TopTeam ondersteuning creëren  of de  juiste impuls geven.