Kick-off bijeenkomst Innovatie Lab

Hoe kunnen bedrijfsleven en overheid op een slimme en vernieuwende manier samenwerken aan innovatieve oplossingen met geo-informatie? Die vraag stond centraal tijdens de kick-off bijeenkomst van het Innovatie Lab. Een inspirerende bijeenkomst waar veel goede ideeën zijn geopperd.

Nieuwe manier van samenwerken

Op 18 mei 2018 kwamen zo’n twintig vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de overheid bijéén in Amersfoort om het Innovatie Lab een kickstart te geven. Met deze bijeenkomst beoogde de initiatiefnemers GeoBusiness Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken ideeën te inventariseren en afspraken te maken om tot een Innovatie Lab te komen. Deelnemers gingen tweemaal in vier groepen uiteen om na te denken over waar het Innovatie Lab zich mee bezig moet houden en hoe dit er uit moet zien. Dit leverde een diversiteit van ideeën op. Lees meer in het Verslag Kick-off Innovatie Lab of kijk op de Innovatie Lab pagina op deze website.

Collage Kick-off bijeenkomst Innovatie Lab