Invulformulier Innovatiekaart

Met het invulformulier kan je onder andere je naam, beschrijving en contactpersoon voor een project indienen. Wij zorgen dan dat de gegevens in de innovatie kaart verwerkt worden. Enige voorwaarden:

  1. je project wordt (deels) in Nederland uitgevoerd
  2. je project innoveert met geo-informatie of innoveert geo-informatie
  3. er is een contactpersoon beschikbaar.

Naam project (verplicht)

Welke naam heeft het project?

Onderdeel onderzoeksprogramma

Is het project onderdeel van een onderzoeksprogramma?

Projectbeschrijving

Wat wil je met dit project bereiken en welke activiteiten worden daarvoor uitgevoerd? (max 500 woorden)

500

Betrokken organisaties

Welke organisaties zijn direct betrokken bij de uitvoering van het project?

Looptijd

Wanneer startte het project en tot wanneer loopt het door?

Kansrijke sectoren

Draagt het onderzoek bij aan de in GeoSamen benoemde kansrijke sectoren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Inhoudelijke thema's

Draagt het onderzoek bij aan de in GeoSamen benoemde inhoudelijke thema's? (meerdere antwoorden mogelijk)

Website

Heeft het een project een website of webpagina?

Bestand

Is er aanvullende informatie in een document beschikbaar (toegestaan: PDF|doc|docx|ppt|pptx)?

Jouw naam (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Contactpersoon project

Email contactpersoon