Innovatieprojecten water

Het overzicht sluit aan bij de kerndomeinen van GeoSamen (water, bouw, ruimte en mobiliteit, smart city, zorg en energie). Per domein worden de innovatieprojecten geïdentificeerd en per project aangegeven op welk inhoudelijk GeoSamen thema (basis op orde, kennisinfrastructuur, open en big data, privacy, innovatie, beter benutten, en internationale uitstraling en export) het project betrekking heeft. Projecten die geen betrekking hebben op een specifiek domein zijn gecategoriseerd in het overige domein. In dit hoofdstuk worden de innovatieve projecten vanuit het perspectief water bekeken.