Innovatielabs

In diverse steden wordt er ontzettend veel geëxperimenteerd en innovatief gewerkt. Vaak komt daar ook (geo)Data bij kijken. Zie stadslabs/fablabs etx (http://fablab.nl/the-fablab/).

Betalab
Betalab is een veilige experimenteerruimte met kennis van de nieuwste ontwikkelingen en technische oplossingen. Een plek van en voor de overheid die het verschil tussen overheidsprocessen en bedrijfsprocessen waardeert en begrijpt.
BetaLab.NL laat zien hoe werkelijke uitdagingen van opdrachtgevers met services/apps kunnen worden ondersteund. Welke mogelijkheden er zijn op basis van beschikbare data, of nieuw op te bouwen data sets.
Partners: Geonovum, PBLQ, Waag Society, Belastingdienst en Kadaster.

Locatielab
In het LocatieLab experimenteren Geonovum en partners met lichtvoetige werkwijzen voor het ontwikkelen van moderne en hoogwaardige digitale overheidsdiensten die dichter bij de verwachtingen, behoeftes en wensen van moderne burgers staan. LocatieLab kenmerkt zich door een open ontwikkelproces, transparante besluitvorming en uitbundig contact met gebruikers.
Partners: Geonovum

Living Lab Internet of Everything
In het voorjaar van 2014 is Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Het internet van mensen en dingen maken het mogelijk om meer te meten en delen dan ooit tevoren. Niet alleen officiële meetpunten leveren sensordata. Iedere burger is in potentie een sensor. Voor de inpassing van deze ontwikkelingen in de nationale geo-informatie infrastructuur zijn nog vele vragen te beantwoorden. Denk aan data acquisitie, opslag en fusie, maar ook vragen richting beleid (open sensor data), governance en privacy. Ook het toepassen van sensor web and the internet of everything voor smart cities willen we adresseren.
Meer informatie op de website van Geonovum

Pilod Linked Data
Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag brengt een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid bijeen in het Platform Linked Data Nederland. In dit platform verkennen verschillende partijen uit overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties de mogelijkheden van Linked Data. De kennis die deze pioniers opdoen rond de toepassing van Linked Data, delen zij met de rest van de wereld tijdens bijeenkomsten, in publicaties en op de website platformlinkeddata.nl.
Uitvoering: Geonovum is initiatiefnemer van deze pilot waar 83 organisaties aan mee doen
Meer informatie: op de website van de Pilod Linked Data

Gemeente Alkmaar
Kaasfabriek – Alkmaar

Rotterdam
Stadslab – Rotterdam

Eindhoven: living lab
Het Stratumseind in Eindhoven wordt gekoppeld aan een ‘Living Lab’. Een uniek onderzoeks- en meetinstrument om het uitgaansgebied veiliger, levendiger en aantrekkelijker te maken. Het Living Lab is een meetinstrument in ontwikkeling. Het is een reeks experimenten waaraan ruim twintig onderzoeksinstellingen en andere belanghebbende partijen deelnemen.
Meer informatie op de website van brainport

Amersfoort
Fablab – Amersfoort

Future internet Lab- Waag
Future internet lab – Waag (AMS maptime valt hier ook onder)

Datalab Amsterdam
Datalab Amsterdam. Een van de projecten binnen het Datalab Amsterdam is de Atlas Amsterdam. Hier komt alle geo-data van de gemeente Amsterdam in samen voor de ambtenaren binnen de gemeente zelf. De Atlas Amsterdam is gebouwd op services die gebruik maken van de open data sets die te vinden zijn op open data website van Amsterdam.

Rijksinnovatielab
Artikel over het rijksinnovatielab

VNG pilot starter
De Pilotstarter richt zich op vraagstukken die verdieping nodig hebben, ideeën die innovatief zijn en projecten die een best practice zijn. De Pilotstarter is een centrale plek voor ‘learning by doing, while sharing’.
• Vernieuwing in de informatievoorziening is nodig om transformatie in het sociaal domein te bereiken.
• Een efficiënte informatievoorziening levert ook besparing op: door administratieve en budgettaire lasten van gemeenten te beperken.

Website pilotstarter