Samen brengen wij innovaties met geo-informatie in kaart. Dit inzicht in innovatieve activiteiten biedt kansen voor het realiseren van synergie en meerwaarde voor alle betrokkenen. Op deze manier werken wetenschap, bedrijfsleven en overheid samen om de geosector en andere sectoren te vernieuwen. Voeg jouw project ook toe aan de innovatiekaart. Of laat je inspireren door projecten van anderen.

Bekijk de innovatiekaart

De Innovatiekaart is een dynamisch web-document (menu aan rechterzijde). De eerste versies van de innovatiekaart zijn gemaakt op basis van een inventarisatie van innovatieve projecten bij Nederlandse experts. Dit leverde een interessant en waardevol overzicht van activiteiten op. Dit smaakt absoluut naar meer. Vandaar dat het nu voor iedereen mogelijk is zelf projecten in te dienen.

Voeg zelf een project toe

Met het invulformulier kan je onder andere je naam, beschrijving en contactpersoon voor een project indienen. Wij zorgen dan dat de gegevens in de innovatie kaart verwerkt worden. Enige voorwaarden:

  1. je project wordt (deels) in Nederland uitgevoerd
  2. je project innoveert met geo-informatie of innoveert geo-informatie
  3. er is een contactpersoon beschikbaar.

Het invulformulier vindt je op de volgende pagina: invulformulier innovatiekaart

Categorisering projecten

De nadruk in het overzicht ligt op Nederland en geo-informatie. Waar mogelijk wordt een verbinding gelegd met Europa. Voor wereldwijde trends volstaan wij op dit moment met de verwijzing naar het UN GGIM rapport “Future trends in geospatial information management”. Het overzicht sluit aan bij de kerndomeinen van GeoSamen (water, bouw, ruimte, mobiliteit, smart city, zorg en energie). Per domein worden de innovatieprojecten geïdentificeerd en per project aangegeven op welk inhoudelijk GeoSamen thema (basis op orde, kennisinfrastructuur, open en big data, privacy, innovatie, beter benutten, en internationale uitstraling en export) het project betrekking heeft.