GeoSamen. Onder die titel presenteren overheid, bedrijfsleven en wetenschap in gezamenlijkheid een breed gedeelde visie op de toekomst van de geosector. Het stimuleren van de innovatiekracht van de sector is een belangrijk onderdeel van de gemeenschappelijke visie. Hoe dat gebeurt leest u hier binnenkort in een GeoSamen factsheet.

Al wel benieuwd naar de innovatieve projecten? Kijk dan naar de webpagina’s van innovatie in kaart of volg de ontwikkelingen rondom het Innovatie Lab.

Innovatie GeoSamen