Internationaal

De grote en kleine uitdagingen van deze tijd zijn zelden typisch Nederlands, maar spelen ook in andere landen of internationaal. Er is veel dat we kunnen leren van de ervaringen in andere landen. Ook biedt het kansen om onze kennis en kunde daar aan te bieden. Veel partijen in ons eigen Nederlandse geo-informatie krachtenveld hebben internationale contacten en activiteiten. Dit geldt zowel voor overheden, bedrijven als voor kennisinstellingen. Door nauwer met elkaar samen te gaan werken, is de verwachting dat we internationaal meer kunnen bereiken.

Meer weten of GeoSamen internationaal. Lees dan Factsheet internationaal

Onderzoek internationale mogelijkheden Geosector

In opdracht van het Kadaster heeft Carline Amsing onderzoek gedaan naar de internationale mogelijkheden voor de geosector. Hierbij is uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor bedrijfsleven, wetenschap en overheid om meerwaarde te creëren. Hiervoor heeft zij diverse onderzoeksmethode gebruikt, zoals enquêtes en de dialoog. Van de expertsessie van 2 juli 2015 is een Verslag Expertsessie GeoSamen Internationaal beschikbaar.

De resultaten zijn te lezen in het rapport GeoSamen Internationaal – Carline Amsing.

Eén van de doelstellingen van GeoSamen is het creëren van exportkansen voor kennis en producten uit de geosector. Qua internationale kennispositie is Nederland voorloper op het gebied van de geo-informatie infrastructuur. Om deze positie beter te benutten en internationaal te vermarkten is er actie nodig! Hier hebben we de afgelopen tijd dan ook hard aan gewerkt. Het initiatief GeoSamen Internationaal is tot stand gekomen.

SWOT GeoSamen internationaal

SWOT-analyse internationale activiteiten geosector

Een aantal organisaties zijn al internationaal actief. Er is echter geen sprake van meerwaarde door het delen en samen benutten. Om een beeld te schetsen van de huidige internationale activiteiten en de wil tot samenwerking tussen partijen, is er een nulmeting opgesteld. Er is een SWOT analyse gemaakt door gesprekken met stakeholders uit de geosector. Tevens is er een enquête uitgezet waar mooie resultaten uit gekomen zijn.

Factsheet enquête - GeoSamen Internationaal

Factsheet enquête – GeoSamen Internationaal

 

Download Factsheet Enquete in PDF

Voor vragen neem contact op met Carline Amsing

carlineamsing@gmail.com

Overzicht landen GeoSamen internationaal

Factsheet Landen – GeoSamen internationaal