GeoSamen moet de geosector in de volle breedte vertegenwoordigen. Binnen de sector (zowel overheid als bedrijfsleven) is het van belang dat er een goede balans wordt gevonden in de onderwerpen die worden behandeld. Dit omvat onderwerpen die direct invloed hebben op de dagelijkse operationele activiteiten en onderwerpen die vernieuwend zijn en openingen creëren naar nieuwe toepassingen.

Besproken worden de volgende onderwerpen:

Het onderzoekvoorstel ‘zelfsturende auto ‘ – koppelen aan ‘dataficatie’.

  • Open data delivery strategie
  • Energie transitie
  • GeoSamen Internationaal
  • Nationale Wetenschapsagenda.