De missie en strategie van GeoSamen wordt besproken,  met name de rol van het TopTeam. Hierover wordt het volgende afgesproken:

  • Het Strategisch Overleg schakelt het TopTeam in om zichtbaar te zijn voor de eigen achterban / community en in nieuwe sectoren.
  • Het Strategisch Overleg schakelt het TopTeam in wanneer activiteiten dreigen vast te lopen. Via het Top Team ondersteuning creëren of de juiste impuls geven.

De nadruk ligt hierbij op:

  • Strategie en bepalen tactiek bij agenderen acties.
  • Activiteiten van het TopTeam zijn vooral extern gericht.
  • Interne samenwerking aanmoedigen en ondersteunen waar nodig. Signaleren en helpen als het niet goed gaat.
  • Onnodige bureaucratie voorkomen.

Inhoudelijke thema’s worden besproken. Besloten wordt onderwerpen te kiezen waar samenwerking tussen de partners kan zorgen voor versnelling en meerwaarde. Met name wordt genoemd: Doorbraak met 3D, Digitaal stelsel Omgevingswet en Open Data.