Hieronder vindt u relevante publicaties in het kader van GeoSamen. Dit zijn verslagen van bijeenkomsten, documenten, infographics, video’s of andere relevante zaken zijn.

Innovatiekaart van Nederland

Hier vindt u steeds de meest actuele versie van de Innovatiekaart van Nederland (augustus 2016)

Bijeenkomst Topteam

Hieronder vindt u van alle bijeenkomsten van het TopTeam een verslag op hoofdlijnen.

Bijeenkomsten Strategisch Overleg

Hieronder vindt u van alle bijeenkomsten van het Strate

gisch Overleg een verslag op hoofdlijnen.

Visie GeoSamen

De samenwerking in GeoSamen is gebaseerd op het visie document GeoSamen. Het beschrijft het streefbeeld, de speerpunten en de thema’s waar de focus op ligt. Het visiedocument is tot stand gekomen door de inzet en bijdragen van de GeoSamen partners, Geonovum en verschillende partijen uit de geosector. Het document is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands.

  • GeoSamenEen gemeenschappelijke visie van overheid, bedrijfsleven en wetenschap op de toekomst van de geosector
  • Partners in GeoShared vision of government, private sector and scientific community on the future of the geo-information sector (English version GeoSamen)

Startconferentie GeoSamen

Op 10 april 2014 is tijdens een drukbezochte bijeenkomst op het Geofort een start gemaakt met GeoSamen. Gedurende de dag waren er veel interessante presentaties en inspiratiesessies.

  • Programmaboekje: In het programmaboekje vindt u een overzicht van de presentaties, de inspiratiesessies en de aanwezigen gasten

De startconferentie is op video en foto vastgelegd:

 

 

Archief