Allerlei aspecten van het dagelijks leven en de leefomgeving worden omgezet in data en gebruikt. Dat is dataficatie. Veel van deze informatie heeft een locatie-component. Wetenschap, bedrijfsleven en overheid gebruiken deze data om inzicht te krijgen en beslissingen te nemen. Geo-informatie kan helpen om verbanden zichtbaar te maken en gegevens te visualiseren. Het belang van informatie uit data lijkt steeds groter te worden.

Bedrijfsleven, wetenschap en overheid hebben elkaar nodig op dit onontgonnen gebied. GeoSamen is een interessant gremium om overzicht en verbindingen te maken.

Meer informatie over dataficatie in het kader van GeoSamen vindt u in Factsheet Dataficatie.