Afgesproken wordt om de locatie voor het Strategisch Overleg en het voorzitterschap te rouleren tussen de partners.

In dit eerste overleg wordt uitgebreid gesproken over de missie en de strategie van GeoSamen  en de rol van het TopTeam en het Strategisch Overleg.

Vervolgens worden een aantal inhoudelijke thema’s besproken . Dit onderwerp zal elke keer worden geagendeerd en kan veranderen door voortschrijdend inzicht.