Er wordt kort gesproken over een aanscherping van de missie en strategie. Vanuit het Strategisch Overleg komt kritiek dat de gekozen onderwerpen ‘veilig’ zijn en weinig vernieuwend.  Hierdoor ontstaat er een discussie over dominante ontwikkelingen waarbij geo-informatie een rol speelt, maar die niet worden opgepikt door de geo-sector.  Het voorbeeld dat wordt genoemd is de zelfrijdende auto – onderdeel van mobiliteit zelfsturing.

Om op het gebied van mobiliteit zelfsturing te realiseren is een goede data infrastructuur noodzakelijk. De vraag is of data infrastructuur voorbereid en voldoende uitgerust is om grote hoeveelheden data en informatie te verwerken. Is deze infrastructuur uitgerust met de juiste sensortechnologie om zelfsturende mobiliteit mogelijk te maken? Wie is verantwoordelijk voor het ‘verglazen’ van het fysieke data netwerk in Nederland? Hier ligt een uitdaging voor de geo-sector en besloten wordt om dit op te pakken in het kader van de begeleiding GeoSamen vanuit Geonovum.

Ook worden er een aantal onderwerpen besproken waarbij onduidelijkheid bestaat over voortgang en afstemming, te weten de BGT, PDOK Light en Privacy en Open Data. Hiervoor worden acties geformuleerd die gezamenlijk worden opgepakt.