Praktisch besluit om alleen op hoofdlijnen te rapporteren over het overleg. Korte samenvatting op de website: geosamen.nl en verder rapporteren in de vorm van nieuwsberichten en/of blog’s.

Er wordt een besluit genomen over de begeleiding en monitoring vanuit Geonovum.  Dit zal worden gedaan in de vorm van inhoudelijke (thema) workshops en een meer brede workshop om de voortgang in GeoSamen te bewaken en bij e sturen indien nodig.  Hierover zal worden gerapporteerd via de website geosamen.nl.

Het eerste onderwerp voor de inhoudelijke workshop is: ‘Dataficatie’ en zal in het eerste kwartaal 2015 worden georganiseerd.

De contouren en inhoud van de matrix (zie geosamen.nl Missie en Strategie) worden besproken en vastgesteld.

Het rapport ‘Privacy & Locatie’ wordt besproken. Dit is een onderwerp dat door de partners GeoSamen gezamenlijk wordt opgepakt, met name voor een antwoord in Europees verband.