Onderlinge afstemming tussen de partners werkt. Rond onderwerpen als Doorbraak met 3D en transitie RD/ETRS89 sluiten alle partners vanuit GeoSamen aan. Dit is een positief signaal.

De missie en strategie en de keuze van de inhoudelijke thema’s en onderwerpen vraagt om meer focus en aansluiting op de thema’s uit de visie GeoSamen. Deze thema’s zijn:

  • Basis op orde
  • Kennisinfrastructuur
  • Open Data
  • Innovatie
  • Beter benutten
  • Marketing en communicatie
  • Internationaal
  • Samenwerken in de driehoek

Voortgang van actuele thema’s wordt besproken, te weten: doorbraak 3D, Open Data in combinatie met Linked Data en Big Data, voortgang met betrekking tot PDOK Light, en de Internationale agenda.