Home

GeoSamen. Onder die titel presenteren overheid, bedrijfsleven en wetenschap in gezamenlijkheid een breed gedeelde visie op de toekomst van de geosector.

geosamen-coverGeoSamen: Lees dit en meer in GeoSamen: de gemeenschappelijke visie op de geosector.

GeoSamen:
Also available in English: Partners in Geo (Download)