Partners

GeoSamen is een samenwerkingsverband van wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Hieronder vindt u de initiatiefnemers. Klik op namen om te zien wat zij doen op het gebied van geo-informatie en waarom zij GeoSamen zo belangrijk vinden.

ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een coördinerende taak op het gebied van het geo-informatiebeleid. Om deze taak goed uit te voeren overlegt het ministerie met andere departementen, mede-overheden en uitvoeringsorganisaties in het Beraad voor Geo-Informatie.

Lees meer...

ROx_IM_Logo_2_RGB_pos-op-wit-300x107
Website ministerie van Infrastructuur en Milieu 


NCG

De stichting “Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica” (het NCG) is een voortzetting van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (de NCG). Het NCG is het Nederlands platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatica een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk, uit de overheid en het bedrijfsleven.

Lees meer...

Logo NCG

Website NCG


GeoBusiness Nederland

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. In de vereniging werken bedrijven samen met als doel geo-informatie beter te benutten, het marktvolume te vergroten en de marktwerking te bewaken. Naast deze gezamenlijke doelstelling opereren en ondernemen de bedrijven onafhankelijk van elkaar.

Lees meer...

Logo Geobusiness

Website GeoBusiness Nederland