Samen verder kijken!

Samen verder kijken. Onder deze noemer brengen wij leerervaringen en successen van GeoSamen in kaart en formuleren wij adviezen voor de toekomst. Dit doen we op verschillende manieren, maar altijd in gezamenlijkheid. Geonovum faciliteert het proces met inhoudelijke kennis en ervaring. De kennis en adviezen delen wij met het Strategisch Overleg, het Topteam en via deze website.

Samen verder kijken
Fotograaf: Noske, J.D. / Anefo

De start

In 2015 zijn wij gestart met een workshop om ervaringen uit het verleden en de toekomstige uitdagingen in beeld te brengen. De deelnemers waren vertegenwoordigers van wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Voor informatie over het verloop en de resultaten kunt u terecht op de pagina: Samen verder kijken in 2015.